ANBI

Noordmolen Twickel beschikt over een ANBI status.

Dit is een regeling voor  Algemeen Nut Beogende Instellingen waarmee uw donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar zijn.
Om aan de wettelijke verplichtingen hiervan te voldoen publiceren wij ons jaaroverzicht op deze website.

Download ons jaaroverzicht als PDF bestand door bovenstaande afbeelding te selecteren.

Kijk voor meer informatie over ANBI op www.anbi.nl