Watermolen Lochem

Verdwenen watermolen in Lochem

Verdwenen watermolen in Lochem

Ooit heeft er in Lochem langs de Berkel een watermolen gestaan. Van deze molen is nagenoeg niets bekend. Onlangs trof ik in een boekje over Lochem in vroeger tijden er een foto van aan met een korte toelichting die ik hier onder citeer.

“Een bijzonder fraai en rustiek plekje in het oude Lochem: de watermolen aan de Berkel. Voor zover bekend is, werd deze molen niet voor bepaalde doeleinden gebruikt. Het is evenmin precies bekend wie de eigenaar was, maar waarschijnlijk is, dat ze in eigendom was van het waterschap van de Berkel. Het gebied rond de watermolen was in oude tijden een geliefd wandeloord. Er lag een leuk plantsoentje achter en men kon vanaf de molen via het zogenaamde Kerkendieksken naar het station van de N.S. en naar het landgoed Ampsen wandelen. Op de achtergrond is de voorgevel van hotel Bak nog net te zien.”

Meer informatie over de molen

Ondanks dat in bovenstaand artikel wordt vermeld “Voor zover bekend is, werd deze molen niet voor bepaalde doeleinden gebruikt.”, is er wel degelijk meer bekend over de molen.

Watermolen Lochem

De molen is gebouwd in 1295 en afgebroken in 1894 en had de functie van een koren- en oliemolen. Het was een molen van het type onderslag en beschikte over 3 raderen. Het artikel uit de  Molen database verdwenen molens verhaald met name over de historie van de molen met het oog op verhandelingen over de eigenaren, en wat er in de tussenliggende jaren met de molen is gebeurd. Het artikel vermeldt weinig over technische zaken met betrekking tot de molen. Interessant is om te lezen hoe in der tijd met eigendomsrecht en pacht werd omgegaan. U kunt hier het volledige verhaal over de watermolen van Lochem lezen.

Tekening molen

Tekening molen

 

Plattegrond molenterrein

Plattegrond molenterrein

Jan Gröneveld.

Geplaatst in Molens.